Hiển thị danh sách thành viênThành viên  Thư kýThư ký  Sự kiệnSự kiện  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Giới Thiệu Website (Diễn đàn bị khoá Diễn đàn bị khoá)
 Vinanet forum : Giới Thiệu Website
Tiêu đề Chủ đề: Học hỏi Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Tác giả
Nội dung << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
AnhMinh
Nhóm mới
Nhóm mới
Avatar
Developer

Ngày gia nhập: 27/03/03
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 71
Tiền: -42$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: 11/02/79
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 31/01/05 lúc 20:30 | IP Logged Trích dẫn AnhMinh

     Bổ Túc Việt Ngữ    

Vietmedia.com/language
Tài Liệu Học Tiếng Việt 
Vườn Trẻ
Thi Luật
Soạn Bản Văn Tiếng Việt

      Bổ Túc Anh Ngữ     

Travlang Language
Học anh văn

 Learning Software

     Matematik   

Matematiksider
MatLex

Matematik i folkeskolen side 2

Fagenes Infoguide : Ungdoms- og
Voksenuddannelser - Matematik

      Nhà Sách    

 Minhkhaivn.com
Tuluc.com/
VDC - Tien phong
Sách Việt
Velkommen til Bog & Ide

 

 

 

      Tự Ðiển     

Việt - Anh Dictionary
Anh - Việt Dictionary
Free Dictionary
Your Dictionary
Viet Dictionary
Danish-Englis
Web Dictionaries
Tự Ðiển
AltaVista Translation
Hán Việt Tự Ðiển
Tự Điển Anh Việt Pháp Đúc Na Uy
Retskrivningsordbogen
Ordbøger & oversættelser

Từ điển bách khoa
www.dictionary.com
Các loại từ điển bách khoa...
www.onelook.com 
Các loại từ điển...
www.infoplease.com 

 

     Ðiện Toán    

Vovisoft Home Page
Tin Hoc

It-leksikon

Diễn Ðàn Tín Học
Xem Your IP

Tín Học & Nhà Trường

 

Lên trên Xem AnhMinh's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của AnhMinh Ghé thăm AnhMinh's Trang chủ
 
minhphuc
Thăng Long
Thăng Long


Ngày gia nhập: 19/01/05
Giới tính:
Đến từ: Vietnam
Trạng thái:
Bài viết: 91
Tiền: -50$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: 11/02/79
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 16/04/05 lúc 22:42 | IP Logged Trích dẫn minhphuc

Đơn vị đo lường của Anh Quốc

Conversion From U.S. Customary to Metric units

When You Know Multiply By To Find
inches 25.4 millimeters
2.54 centimeters
feet 30.48 centimeters
yards 0.91 meters
miles 1.61 kilometers
teaspoons 4.93 milliliters
tablespoons 14.79 milliliters
fluid ounces 29.57 milliliters
cups 0.24 liters
pints 0.47 liters
quarts 0.95 liters
gallons 3.79 liters
cubic feet 0.028 cubic meters
cubic yards 0.76 cubic meters
ounces 28.35 grams
pounds 0.45 kilograms
short tons (2,000 lbs) 0.91 metric tons
square inches 6.45 square centimeters
square feet 0.09 square meters
square yards 0.84 square meters
square miles 2.60 square kilometers
acres 0.40 hectacres


 

From Metric to U.S. Customary Units

When You Know Multiply By To Find
millimeters 0.04 inches
centimeters 0.39 inches
meters 3.28 feet
1.09 yards
kilometers 0.62 miles
milliliters 0.20 teaspoons
0.06 tablespoons
0.03 fluid ounces
liters 1.06 quarts
0.26 gallons
4.23 cups
2.12 pints
cubic meters 35.32 cubic feet
1.35 cubic yards
grams 0.035 ounces
kilograms 2.21 pounds
metric ton (1,000 kg) 1.10 short ton
square centimeters 0.16 square inches
square meters 1.20 square yards
square kilometers 0.39 square miles
hectacres 2.47 acres


 

Temperature Conversion Between Celsius and Fahrenheit

°C = (°F - 32) ÷ 1.8

°F = (°C x 1.8) + 32

Condition Fahrenheit Celsius
Boiling point of water 212° 100°
A very hot day 104° 40°
Normal body temperature 98.6° 37°
A warm day 86° 30°
A mild day 68° 20°
A cool day 50° 10°
Freezing point of water 32°
Lowest temperature Gabriel Fahrenheit could obtain by mixing salt and ice -17.8°


 

U.S. Customary System: Length

Unit Relation to Other U.S. Customary Units Metric Equivalent
inch 1/12 foot 2.54 centimeters
foot 12 inches or 1/3 yard 0.3048 meter
yard 36 inches or 3 feet 0.9144 meter
rod 16 1/2 feet or 5 1/2 yards 5.0292 meters
furlong 220 yards or 1/8 mile 0.2012 kilometer
mile (statute) 5,280 feet or 1,760 yards 1.6093 kilometers
mile (nautical) 2,025 yards 1.852 kilometers


 

U.S. Customary System: Volume or Capacity (Liquid Measure)

Unit Relation to Other U.S. Customary Units Metric Equivalent
ounce 1/16 pint 29.574 milliliters
gill 4 ounces 0.1183 liter
pint 16 ounces 0.4732 liter
quart 2 pints or 1/4 gallon 0.9463 liter
gallon 128 ounces or 8 pints 3.7853 liters
barrel
(wine) 31 1/2 gallons 119.24 liters
(beer) 36 gallons 136.27 liters
(oil) 42 gallons 158.98 liters


 

U.S. Customary System: Volume or Capacity (Dry Measure)

Unit Relation to Other U.S. Customary Units Metric Equivalent
pint 1/2 quart 0.5506 liter
quart 2 pints 1.1012 liters
peck 8 quarts or 1/4 bushel 8.8098 liters
bucket 2 pecks 17.620 liters
bushel 2 buckets or 4 pecks 35.239 liters


 

U.S. Customary System: Weight

Unit Relation to Other U.S. Customary Units Metric Equivalent
grain 1/7000 pound 64.799 milligrams
dram 1/16 ounce 1.7718 grams
ounce 16 drams 28.350 grams
pound 16 ounces 453.6 grams
ton (short) 2,000 pounds 907.18 kilograms
ton (long) 2,240 pounds 1,016.0 kilograms


 

U.S. Customary System: Geographic Area

Unit Relation to Other U.S. Customary Units Metric Equivalent
acre 4,840 square yards 4,047 square meters


 

Cooking Measures

Unit Relation to Other Cooking Measures Conversion to Metric Units
drop 1/76 teaspoon 0.0649 milliliter
teaspoon 76 drops or 1/3 tablespoon 4.9288 milliliters
tablespoon 3 teaspoons 14.786 milliliters
cup 16 tablespoons or 1/2 pint 0.2366 liter
pint 2 cups 0.4732
quart 4 cups or 2 pints 0.9463


 

British Imperial System: Volume or Capacity (Liquid Measure)

Unit Relation to Other British Imperial Units Conversion to U.S. Customary Units Conversion to Metric Units
pint 1/2 quart 1.201 pints 0.5683 liter
quart 2 pints or 1/4 gallon 1.201 quarts 1.137 liters
gallon 8 pints or 4 quarts 1.201 gallons 4.546 liters


 

British Imperial System: Volume or Capacity (Dry Measure)

Unit Relation to Other British Imperial Units Conversion to U.S. Customary Units Conversion to Metric Units
peck 1/4 bushel 1.0314 pecks 9.087 liters
bushel 4 pecks 1.0320 bushels 36.369 liters


 

Apothecary Weights

Unit Relation to Other Apothecary Units Conversion to U.S. Customary Units Conversion to Metric Units
grain 160 dram or 1/5760 pound equal to the U.S. Customary grain 64.799 milligrams
dram 60 grains or 1/8 ounce 2.1943 drams 3.8879 grams
ounce 8 drams 1.0971 ounces 31.1035 grams
pound 12 ounces or 96 drams 0.8232 pound 373.242 grams


Units of the International System
The International System abbreviated SI, for Systeme International, the French name for the system) was adopted in 1960 by the 11th General Conference on Weights and Measures. An expanded and modified version of the metric system, International System addresses the needs of modern science for additional and more accurate units of measurement. The key features of the International System are decimalization, a system of prefixes, and a standard defined in terms of an invariable physical measure.

Base Units

The International System has base units from which all others in the system are derived. The standards for the base units, except for the kilogram, are defined by unchanging and reproducible physical occurences. For example, the meter is defined as the distance traveled by light in a vacuum in 1/299,792,458 of a second. The standard for the kilogram is a platinum-iridium cylinder kept at the International Bureau of Weights and Standards in Sèvres, France.

Unit Quantity Symbol
meter length m
kilogram mass kg
second time s
ampere electric current A
kelvin temperature K
mole amount of matter mol
candela luminous intensity cd


 

Supplementary Units

The International System uses two supplementary units that are based on abstract geometrical concepts rather than physical standards.

Unit Quantity Symbol
radian plane angles rad
steradian solid angles sr


 

Prefixes

A multiple of a unit in the International System is formed by adding a prefix to the name of that unit. The prefixes change the magnitude of the unit by orders of ten from 1018 to 10-18.

Prefix Symbol Multiplying Factor
exa- E 1018 = 1,000,000,000,000,000,000
peta- P 1015 = 1,000,000,000,000,000
tera- T 1012 = 1,000,000,000,000
giga- G 109 = 1,000,000,000
mega- M 106 = 1,000,000
kilo- K 103 = 1,000
hecto- h 102 = 1000
deca- da 10 = 10
deci- d 10-1 = 0.1
centi- c 10-2 = 0.01
milli- m 10-3 = 0.001
micro- 10-6 = 0.000,001
nano- n 10-9 = 0.000,000,001
pico- p 10-12 = 0.000,000,000,001
femto- f 10-15 = 0.000,000,000,000,001
atto- a 10-18 = 0.000,000,000,000,000,001


 

Additional Units

Listed below are a few of the non-SI units that are commonly used with the International System.

Unit Quantity Symbol
angstrom (= 10-10m) length Å
electron-volt (= 0.160 aJ) energy eV
hectare (= 10,000 m2) land area ha
liter (= 1.0dm3) volume or capacity l
standard atmosphere (= 101.3 kPa) pressure atm


 

Derived Units

Most of the units in the International System are derived units, that is units defined in terms of base units and supplementary units. Derived units can be divided into two groupsthose that have a special name and symbol, and those that do not.

Without Names and Symbols
Measure of Derivation
acceleration m/s2
angular acceleration rad/s2
angular velocity rad/s
density kg/m3
electric field strength V/m
luminance cd/m2
magnetic field strength A/m
velocity m/s
With Names and Symbols
Unit Measure of Symbol Derivation
coulomb electric charge C A·s
farad electric capacitance F A·s/V
henry inductance H V·s/A
hertz frequency Hz cycles/s
joule quantity of energy J N·m
lumen flux of light lm cd·sr
lux illumination lx lm/m2
newton force N kg·m/s2
ohm electric resistance V/A
pascal pressure Pa N/m2
tesla magnetic flux density T Wb/m2
volt voltage V W/A
watt power W J/s
weber magnetic flux Wb V·s
Lên trên Xem minhphuc's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của minhphuc
 

Rất tiếc, bạn không thể trả lời bài viết.
This forum has been locked by a forum administrator.

  Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Mục lục
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn
Nội dung và quan điểm của những bài viết trên trang web này thuộc về tác giả. Vinanet.dk không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như quan điểm của bài viết.
Email: Vinanetadmin@gmail.com
 

  HOT LINKS       

Benzinpriser
Akut-hjælp
Midttrafik
Linkworld.dk
Valuta   Tỷ giá
Bilbasen
Århus.dk
Home.dk
Borger.dk
Boligportal.dk
Guide.dk
Den Blå Avis
TV-Guide
GulOgGratis
Bibliotek
TestDinHastighed
Postdanmark
DenDanskeBank
Finfo
Team viewer
DivShare
CountryCodes
TV other languages
Dailigmotion
Time-Weather
Ebay
Youtube
Imageshack
eTilbudsavis
Veoh.com
4shared
Scribd
Keepvid
Archive.org
Authorstream
Esnips
Unikey 4.0
PhôngChữ
MediaFire
Video4Viet
TV CôngGiáo
Hyperfileshare
VieTVusa
LittleSaigonTV
VietPho TV
3D album
TV PhậtGiáo
Rapidshare
NCT     mp3.zing
Tixpod