Hiển thị danh sách thành viênThành viên  Thư kýThư ký  Sự kiệnSự kiện  Đăng kýĐăng ký  Đăng nhậpĐăng nhập
Phật Giáo
 Vinanet forum : Phật Giáo
Tiêu đề Chủ đề: 10 Túc Duyên của Phật Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Tác giả
Nội dung << Chủ đề trước | Chủ đề kế tiếp >>
lyquochoang
Thành viên mới
Thành viên mới
Avatar

Ngày gia nhập: 10/12/11
Giới tính:
Trạng thái:
Bài viết: 39
Tiền: 78$
Địa chỉ e-mail: Gửi mail
Yahoo! IM: Không cho biết
Sinh nhật: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
Minus 1 warningCurrent warnlevel: 0%Add 1 warning
Ngày gửi: 03/11/17 lúc 06:57 | IP Logged Trích dẫn lyquochoang

Mười duyên xấu ở kiếp trước của đức Phật mà sau khi tu
hành thành đạo, Phật vẫn còn phải trả quả báo. Cứ theo
kinh Phật thuyết hưng khởi hạnh thì 10 túc duyên ấy là:

1. Tôn đà lợi báng Phật duyên (bị Tôn đà lợi chê cười nói
xấu): Trong 1 kiếp quá khứ, ở thành Ba la nại có 1 người
chơi bời tên Tịnh nhãn và 1 dâm nữ tên Lộc tướng. Tịnh
nhãn dụ dỗ Lộc tướng đưa vào rừng cây cùng nhau hành
lạc, xong việc, Tịnh nhãn giết chết Lộc tướng và đem xác
chôn bên cạnh ngôi am của vị Bích chi phật, làm cho vị này
bị tội chết. Sau, Tịnh nhãn tự thú tội và bị nhà vua giết
chết. Tịnh nhãn lúc bấy giờ nay chính là Phật Thích ca và
Lộc tướng tức là Tôn đà lợi. Do tội duyên ấy mà đã trải qua
trăm nghìn kiếp, chịu vô lượng khổ, đến nay tuy đã thành
Phật nhưng ảnh hưởng của hành động tội ác ấy vẫn còn
dây dưa sót lại, cho nên Phật bị nàng Tôn đà hủy báng.

2. Xa di bạt Phật duyên (bị Xa di bạt hủy báng): Trong 1
kiếp quá khứ xa xưa, có 1 người Bà la môn tên Diên như
đạt, dạy dỗ 500 đứa trẻ. Bấy giờ người vợ của 1 Bà la môn
Phạm thiên tên là Tịnh âm, thường cúng dường Diên như
đạt. Sau có 1 vị Bích chi phật vào thành phố khất thực, Tịnh
âm liền đem thức ăn ngon cúng dường vị Bích chi phật,
Diên như đạt thấy thế khởi tâm ghen ghét và sai bọn trẻ
con vu khống Bích chi phật tư thông với Tịnh âm. Sau, vị
Bích chi phật hiện thần biến nhập diệt, lúc đó mọi người
mới biết âm mưu dối trá của Diên như đạt. Diên như đạt
nay chính là Phật Thích ca, Tịnh âm tức là Xa di bạt và 500
trẻ con nay chính là 500 vị La hán vậy. Do tâm ghen ghét,
mưu toan hại người, đã phải chịu khổ báo trong nhiều kiếp,
đến nay tuy đã thành Phật, nhưng Phật vẫn còn bị Xa di bạt
hủy báng.

3. Phật hoạn đầu thống duyên (bị nhức đầu): Trong đời quá
khứ lâu xa, ở phía đông thành La duyệt kì có thôn Chi việt,
nhân dân đông đúc. Phía đông thôn này có nhiều ao cá, vì
nạn đói kém nên dân trong thôn đưa vợ con đến các ao bắt
cá để ăn, cá nhảy lên bờ ao, trẻ con lấy gậy đập đầu cá.
Dân chúng thôn Chi việt bắt cá nay chính là dòng họ Thích,
trẻ con đập đầu cá nay là Phật Thích ca, con cá trạch trong
ao nay là vua Lưu li. Vì túc nghiệp đập đầu cá nên nay dầu
đã thành Phật nhưng đức Thế tôn vẫn còn chịu khổ báo
nhức đầu khi vua Lưu li đánh giết những người dòng họ
Thích.

4. Phật hoạn cốt tiết phiền đống duyên (bị đau từng đốt
xương): Trong kiếp quá khứ, tại thành La duyệt kì, có người
con của 1 trưởng giả bị bệnh nặng, mời 1 thầy thuốc giỏi
trong thành đến chữa trị, hứa trả công hậu. Nhưng sau khi
hết bệnh, không trả chi cả. Sau bệnh tái phát, lại mời thầy
cũ, cũng hứa trả tiền, nhưng rồi không trả. Cứ như thế đến
3 lần chữa lành bệnh mà thầy thuốc không được báo đền.
Ít lâu, người con trưởng giả lại đau, lần này ông thầy cho
uống thuốc độc, bệnh thêm trầm trọng và người bệnh chết
liền. Thầy thuốc nay chính là Phật Thích ca, còn người bệnh
thì nay là Đề bà đạt đa. Đức Thế tôn vì túc duyên ấy mà
phải chịu khổ báo trong nhiều kiếp, nay tuy thành Phật
nhưng dư báo vẫn còn, nên Ngài luôn bị đau khớp xương.

5. Phật hoạn bối thống duyên(bị đau lưng): Trong kiếp quá
khứ xa xưa, vào dịp lễ tết, có 2 lực sĩ, 1 thuộc dòng Sát đế
lợi, 1 thuộc dòng Bà la môn, thi đấu với nhau. Lực sĩ Bà la
môn bảo lực sĩ Sát đế lợi đừng đánh mình thua và hứa sẽ
trả nhiều tiền. Nhưng sau lực sĩ Bà la môn không trả, cứ thế
3 lần đều nuốt lời hứa. Đến hội tết sau lại đọ sức nữa, lực sĩ
Sát đế lợi bèn đánh lực sĩ Bà la môn chết ngay trên đấu
trường, nhà vua cả mừng, ban cho lực sĩ Sát đế lợi 10 vạn
đồng tiền vàng. Lực sĩ Sát đế lợi lúc bấy giờ nay chính là
Phật Thích ca, còn lực sĩ dòng Bà la môn thì nay chính là Đề
bà đạt đa. Kiếp trước vì tham tiền nổi nóng, đánh chết lực
sĩ, phải chịu nhiều khổ báo, nay tuy đã thành Phật nhưng
túc duyên vẫn còn, nên Phật bị khổ báo đau lưng.

6. Phật bị mộc thương thích cước duyên (bị cây cọc gỗ nhọn
đâm vào chân): Trong kiếp quá khứ xa xưa, có 2 thuyền
trưởng vượt biển tìm của báu, bỗng gặp sóng gió bèn tranh
giành thuyền của nhau nên 2 bên kịch chiến, thuyền trưởng
Ất dùng cây giáo đâm vào chân của thuyền trưởng Giáp và
người này chết liền tại chỗ. Thuyền trưởng Ất nay chính là
Phật Thích ca, còn thuyền trưởng Giáp thì nay là Đề bà đạt
đa. Vì nhân duyên ấy, chịu các khổ báo, nay tuy đã thành
Phật nhưng dư báo vẫn còn, nên Phật bị cọc gỗ nhọn đâm
vào chân.

7. Phật bị trịch thạch xuất huyết duyên(bị ném đá chảy
máu): Trong kiếp quá khứ, ở thành La duyệt kì có người
con trưởng giả tên là Tu ma đề. Tu ma đề có người em
cùng cha khác mẹ tên là Tu da xá. Sau khi người cha là Tu
đàn chết, Tu ma đề không muốn chia gia tài cho em, bèn rủ
em cùng vào núi Kì xà quật, khi lên đến chỗ sườn núi cao,
Tu ma đề liền đẩy em xuống núi và người em chết ngay tại
chỗ. Tu ma đề nay chính là Phật Thích ca, còn Tu da xá thì
nay chính là Đề bà đạt đa. Vì nhân duyên này, đức Thế tôn
đã phải chịu khổ quả trong nhiều kiếp, nay tuy đã được làm
Phật nhưng dư báo vẫn còn, cho nên Ngài bị ném đá chảy
máu.

8. Phật bị Chiên sa hê vu báng duyên (bị Chiên sa buộc bát
nơi bụng vu khống): Trong 1 kiếp quá khứ lâu xa, có đức
Phật hiệu là Tận thắng Như lai, trong hội của Ngài có 2 vị tỉ
khưu, 1 vị tên là Vô thắng, 1 vị tên là Thường hoan. Bấy giờ
trong thành Ba la nại có người vợ của trưởng giả Đại ái tên
là Thiện huyễn. Hai vị tỉ khưu Vô thắng và Thường hoan
hay đến nhà Thiện huyễn khất thực. Tỉ khưu Vô thắng đã
dứt hết phiền não nên được cúng dường nhiều hơn, còn tỉ
khưu Thường hoan thì chưa đoạn hết phiền não, nên được
cúng dường ít hơn. Tỉ khưu Thường hoan bèn sinh tâm
ghen ghét, nên vu khống Vô thắng là tư thông với Thiện
huyễn. Tỉ khưu Thường hoan nay chính là Phật Thích ca,
còn Thiện huyễn thì nay chính là Chiên sa. Vì nhân duyên
này mà đức Thế tôn đã phải chịu nhiều quả báo khổ não,
nay tuy đã được làm Phật nhưng dư báo vẫn còn, nên khi
đức Phật đang nói pháp cho các ngoại đạo và vua quan
nghe thì bị 1 cô gái chanh chua độn bụng chửa đến vu oan
cho Ngài.

9. Phật thực mã mạch duyên (phải ăn thóc dành để nuôi
ngựa): Trong kiếp quá khứ, có đức Như lai Tì bà diệp, khi
Ngài nhận sự cúng dường ở trong thành Bàn đầu ma bạt
xong, Ngài lấy 1 ít thức ăn mang về cho vị tỉ khưu bị bệnh ở
tinh xá, khi đi ngang qua chỗ 1 người Bà la môn, người này
thấy thức ăn Ngài đang mang theo rất thơm ngon, liền có ý
ghen tức và nói với Ngài rằng: Ông sa môn đầu trọc chỉ
đáng ăn lúa dành để nuôi ngựa, chứ không đáng ăn của
ngon lành như thế này. Rồi người Bà la môn lại bảo 500
đứa trẻ cùng nói như vậy. Người Bà la môn nay chính là
Phật Thích ca, 500 đứa trẻ tức là 500 vị La hán. Vì nhân
duyên này mà đức Thế tôn đã phải chịu nhiều khổ não, nay
tuy đã thành Phật nhưng dư báo vẫn còn, cho nên đức Như
lai và 500 vị La hán phải ăn thóc dành để nuôi ngựa ở ấp Tì
lan suốt 90 ngày.

10. Phật kinh khổ hạnh duyên (chịu 6 năm khổ hạnh):
Trong 1 kiếp quá khứ, ở gần thành Ba la nại có người con
Bà la môn, tên Hỏa man và con của 1 người thợ gốm, tên
Hộ hỉ. Một hôm, Hộ hỉ rủ Hỏa man cùng đến yết kiến đức
Ca diếp Như lai, nhưng Hỏa man bảo đến gặp lão trọc đầu
ấy làm gì? Ba lần Hộ hỉ rủ Hỏa man, 3 lần Hỏa man đều trả
lời như thế. Mấy ngày sau, Hộ hỉ lại rủ Hỏa man lần nữa,
Hỏa man đành phải chiều lòng bạn mà đi. Khi đến nơi, Hỏa
man thấy tướng hảo của đức Như lai, sinh tâm vui mừng,
bèn xuất gia học đạo. Hỏa man nay chính là Phật Thích ca,
còn Hộ hỉ tức thiên tử Tác bình – người lúc nửa đêm đến
báo giờ cho Thái tử Tất đạt đa vượt thành xuất gia. Do túc
duyên nói những lời xấu ác đối với đức Phật Ca diếp mà đức
Thế tôn đã phải chịu nhiều khổ báo, nay tuy sắp thành
Phật, nhưng dư báo vẫn còn, cho nên phải chịu khổ hạnh
trong 6 năm để trả nghiệp.
Lên trên Xem lyquochoang's Thông tin cá nhân Tìm những bài viết khác của lyquochoang
 

Nếu bạn muốn trả lời thì trước tiên bạn phải đăng nhập
Nếu chưa đăng ký thì bạn hãy đăng ký

  Trả lời bài viếtGửi bài viết mới
Xem trang in Xem trang in

Mục lục
Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể xoá bài viết bạn đã gưi
Bạn không thể sửa bài viết bạn đã gửi
Bạn không thể tạo bình chọn
Bạn không thể bình chọn
Nội dung và quan điểm của những bài viết trên trang web này thuộc về tác giả. Vinanet.dk không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như quan điểm của bài viết.
Email: Vinanetadmin@gmail.com
 

  HOT LINKS       

Benzinpriser
Akut-hjælp
Midttrafik
Linkworld.dk
Valuta   Tỷ giá
Bilbasen
Århus.dk
Home.dk
Borger.dk
Boligportal.dk
Guide.dk
Den Blå Avis
TV-Guide
GulOgGratis
Bibliotek
TestDinHastighed
Postdanmark
DenDanskeBank
Finfo
Team viewer
DivShare
CountryCodes
TV other languages
Dailigmotion
Time-Weather
Ebay
Youtube
Imageshack
eTilbudsavis
Veoh.com
4shared
Scribd
Keepvid
Archive.org
Authorstream
Esnips
Unikey 4.0
PhôngChữ
MediaFire
Video4Viet
TV CôngGiáo
Hyperfileshare
VieTVusa
LittleSaigonTV
VietPho TV
3D album
TV PhậtGiáo
Rapidshare
NCT     mp3.zing
Tixpod