Paris By Night DIVOS Full HD 2018

Phần 1:
https://www.dailymotion.com/vi deo/x6dah60
Tạo tài khoản của bạn, xây dựng cộng đồng của bạn hằng ngày, khám phá những video mới

Phần 2:
Phần 3:
https://www.dailymotion.com/vi deo/x6dcsrk
Tạo tài khoản của bạn, xây dựng cộng đồng của bạn hằng ngày, khám phá những video mới

Phần 4 (cuối):

From: Loc Van Dang <dang.tran@live.dk>
Sent: Friday, February 2, 2018 7:58 AM
Subject: Fwd: NGƯỜI TRẺ TRONG NƯỚC VÀ DU HỌC SINH XEM ĐÂY
 
NGƯỜI TRẺ TRONG NƯỚC VÀ DU HỌC SINH XEM ĐÂY
 
Một cậu bé giương cờ đỏ tại buổi nói chuyện của Trump. Cảnh sát túm gáy mang đi ngay. Mọi người chung quanh vỗ tay hoan hô cảnh sát.
 
Xem clip tại đây: https://youtu.be/ijQT4P7THuY
Tại buổi nói chuyện của TT Trump, một cậu bé giương cờ đỏ và mọi người chung quanh vỗ tay khi cậu nhỏ bị cs túm gáy mang đi.